תקנון אתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט

אנא קראו תנאים אלו בעיון. השימוש באתר ובשירותים הניתנים במסגרתו, כפופים להסכמתכם לתנאים אלו במלואם. במידה ואינכם מסכימים לתנאים הרשומים כאן או לחלקם, עליכם לצאת מאתר זה. 

הגדרות:

“האתר”: אתר האינטרנט של תומר אומנסקי – קונדיטור, יוצר תוכן ומעביר סדנאות אפייה.

“פעילויות”: סדנאות, אירועים, פגישות ייעוץ וכל פעילות או אירוע אחרים המסופקים על ידי תומר אומנסקי או מי מטעמו, וניתן לשלם עבור השתתפות בהם, באמצעות האתר.

“מוצר”: מוצרים שונים אותם ניתן לרכוש באתר, בין אם מוצרים מוחשיים ובין אם קורסים דיגיטליים וסדנאות דיגיטליות הניתנים לצפייה באמצעות מחשב. 

“חבר”: מי שנרשם באמצעות האתר לקבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או תומר אומנסקי ו/או גורמים אחרים.

“מזמין”: גולש באתר אשר גילו מעל 18 והוא כשיר ורשאי לבצע כל פעולה משפטית, או תאגיד, או כל גורם אחר המבצע באמצעות האתר רכישה של מוצרים, קורסים וסדנאות דיגיטליות או פעילות הניתנת להזמנה או רכישה באתר.

“משתתף”: אדם, תאגיד או כל גורם אחר אשר אמור להשתתף ו/או משתתף בפועל בפעילות שהוזמנה באתר.

“משתמש”: אדם, תאגיד או כל גורם אחר שגולש באתר ו/או חבר באתר ו/או מזמין.

תנאים כלליים:

1.      השימוש באתר זה מותר לכל הגילאים. 

2.      האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות תומר אומנסקי, מידע על סדנאות, שיתוף מתכונים ומדריכים בעולמות תוכן הקשורים לאפייה ובישול.

3.      בנוסף, האתר מאפשר למשתמש להזמין קורסים דיגיטליים, סדנאות דיגיטליות, להירשם לפעילויות של תומר אומנסקי או מי מטעמו, וכן להירשם לאתר כחבר, על מנת לקבל דברי דואר אלקטרוני תקופתיים המכילים תכנים מעניינים והצעות שיווקיות רלוונטיות.

4.      תומר אומנסקי שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי שכזה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

5.      אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מעת בעל האתר, תומר אומנסקי הנו אסור בהחלט.

6.      השימוש במוצרים המסופקים באמצעות האתר, הנו באחריות המזמין בלבד. תומר אומנסקי ו/או כל גורם מטעמו, אינם אחראים בשום אופן לכל סוג נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש במוצרים, בין אם נעשה בהם שימוש נכון ובין אם לאו.

7.      באתר כלולים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. תומר אומנסקי ו/או מי מטעמו, אינם אחראים לתכני האתרים האחרים ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם לגולש ו/או למידע ו/או לציוד שברשותו כתוצאה מגלישה לאותם אתרי אינטרנט אחרים.

8.      תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות, תקפים רק לגבי שימוש באתר וביצוע פעולות באמצעות האתר.

9.      תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, מנוסחים ברובם בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד, והם תקפים לכל מגדר, קבוצה או ארגון.

הזמנת פעילויות ומוצרים:

10.    האתר מציע מוצרים לרכישה בהתאם לזמינותם במלאי, וכן פעילויות אליהן ניתן להירשם באמצעות הזמנת מקום בפעילות, על בסיס מקום פנוי.

11.    לצד כל מוצר או פעילות, יירשם מחיר המוצר או הפעילות. המחירים הכתובים באתר כוללים מע”מ כדין, ככל שחלה עליהם חובת תשלום מע”מ.

12.    המחירים המופיעים באתר, רלוונטיים להזמנה באמצעות האתר בלבד. בהזמנה של מוצר שלא באמצעות האתר, עשויים לחול על המוצר מחירים שונים מאלו הרשומים באתר וכן תנאי עסקה שונים מאלו המופיעים באתר.

13.    המחירים המופיעים באתר, עשויים להשתנות מעת לעת. מחירם של מוצר או פעילות עבור המזמין, יהיו אלו הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. לא יושב תשלום, במלואו או בחלקו, ולא תהא זכאות לכל פיצוי או טענת אפליה, בגין שינוי בעלות מוצר או פעילות ו/או זמינותם לרכישה באמצעות האתר במחיר שונה מהמחיר הנקוב עת שהמזמין ביצע את ההזמנה.

14.    ניתן להירשם לפעילויות המוצעות באתר, על בסיס מקום פנוי בלבד. 

15.    מכירת המוצרים באתר מתבצעת בשיטת מכירה אישית, במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

16.    על מנת לרכוש מוצר באתר, על המזמין לבחור מוצר ולבצע את ההזמנה בהתאם להוראות הקיימות באתר, באמצעות אמצעי תשלום מתאים שהנו בבעלותו המלאה, ואיננו מוגבל לפי כל דין.

17.    יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי הנו כפוף למגבלות מסלקת האשראי המשמשת את תומר אומנסקי באותה עת.

18.    בעת הזמנת מוצר, על המזמין להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים ככל שידרשו. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

19.    חיוב המזמין בגין עלות המוצר או הפעילות אשר הוזמנו על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שהוזן על ידו, לאחר ביצוע ההזמנה. כאמור לעיל, יש להקפיד על דיוק במסירת פרטי כרטיס האשראי ופרטי הזהות הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה.

20.    מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תישלח אל המזמין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה מפורטת על העסקה, פרטיה ואישורה, וכן חשבונית מס-קבלה.

21.    במקרה בו העסקה נדחתה ע”י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע בפועל. לתשומת לבכם, לא יישמרו מקומות פנויים בפעילויות ו/או מוצרים במלאי, עבור מזמינים שהזמנתם לא בוצעה בפועל עקב דחיה על ידי חברות האשראי, מגבלות מסלקת האשראי, כשל טכני או מכל סיבה אחרת אשר גרמה לכישלון העסקה או אי ביצועה.

22.    במקרה בו הוזמנו מוצר או פעילות שהיו זמינים לרכישה / הזמנה דרך האתר, אך בפועל אזלו מהמלאי או שלא ניתן לספקם מכל סיבה אחרת, תבוטל העסקה על ידי תומר אומנסקי והמזמין לא יחויב בכל תשלום. בנוסף לא תהיה למזמין כל טענה נגד תומר אומנסקי או מי מטעמו, עקב אי זמינות המוצר או הפעילות כאמור.

23.    במקרה של אי-מסירה של מוצר שהוזמן, עקב טעות בהקלדת פרטים על ידי המזמין, יחויב המזמין בתשלום דמי משלוח וטיפול.

24.    יובהר כי על המזמין למסור את פרטיו האישיים שלו. מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977.

25.    המוצרים שהוזמנו על ידי המזמין, יישלחו רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על השלמת העסקה באופן תקין.

אספקת פעילויות ומוצרים:

26.    פעילויות שהוזמנו, יתקיימו ככלל במקום ובזמנים אשר פורטו לגביהן באתר, בעת ההזמנה.

27.    מיקום פעילות, זמני קיום הפעילות, אופי הפעילות וזהות המדריכים ו/או המפעילים, כפופים לשינויים. תומר אומנסקי או מי מטעמו, יודיעו למזמין אודות שינויים כאלו, מוקדם ככל הניתן. לתשומת לבכם, המזמין יהא אחראי להודיע למשתתפים עבורם הזמין את הפעילות, על שינויים כאמור כאן.

28.    לעניין מוצרים מסוג קורסים דיגיטליים וסדנאות דיגיטליות: למזמין אשר רכש קורס או סדנה דיגיטליים, תיפתח הרשאה לצפייה בתוכן שרכש ב “האזור האישי” באתר, לאחר אישור עסקת האשראי. 
לצורך צפייה בקורסים ו\או סדנאות שנרכשו, יש להיכנס לאזור האישי לאתר באמצאות הסיסמא איתה המזמין נרשם לאתר.

א. יובהר כי שם המשתמש והסיסמא לאתר הינם אישיים, לשימוש המזמין בלבד. אין למסור פרטים אלו לגורם אחר, ואין להרשות לגורם אחר לעשות שימוש כלשהו בתכנים שנרכשו.

29.    תומר אומנסקי או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות לנזק שעלול להיגרם למזמין ו/או למוצר, לרבות עיכוב באספקת המוצר, שביתות, תקלות מחשוב או לוגיסטיקה, תקלות במערכות תקשורת, תקלה במכשיר הטלפון של המזמין, תקלות בשירותי דואר אלקטרוני או שירותים אינטרנטיים אחרים, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כשלים ו/או אירועים שייפגעו בהשלמת הליך ההזמנה ו/או האספקה.

ביטול עסקה

30.    להלן יפורטו התנאים לביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר. אין בתנאים אלו כדי לגרוע מהאמור לעיל לגבי ביטול עסקאות ו/או הזמנות.

31.    תומר אומנסקי ומי מטעמו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא חובת נימוק, לבטל כל עסקה ו/או הזמנה שבוצעה באתר על ידי מזמין. בביטול הזמנה בנסיבות אלו, יבוטל החיוב במלואו.

32.    ניתן לבטל עסקה רק על פי התנאים המפורטים להלן, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] . לפניה יש לצרף מספר חשבונית. ככל שהתקבל אצל המזמין מספר משלוח, יש לצרפו לפניה.

33.    ביטול הרשמה / הזמנה של פעילות:

                            א.       ניתן לבטל הרשמה ו/או הזמנה של פעילות עד 14 ימים לפני תחילת מועד הפעילות הנקוב באתר בעת ההזמנה, כנגד זיכוי מלא.

                            ב.        ניתן לבטל הרשמה ו/או הזמנה של פעילות בין 8-13 ימים לפני תחילת מועד הפעילות הנקוב באתר בעת ההזמנה, כנגד זיכוי בסך 50% מעלות הפעילות.

                            ג.        לא יינתן כל החזר או זיכוי בגין ביטול הרשמה או הזמנה של פעילות אשר נעשו במהלך 7 ימים שלפני תחילת מועד הפעילות הנקוב באתר בעת ההזמנה.    

34.    ביטול רכישת מוצר:

                            א.       המזמין רשאי לבטל עסקה של רכישת מוצר שטרם נמסר לו או טרם התקבל בנקודת איסוף המשלוח (לפי המוקדם ביניהם), בכפוף לתשלום דמי ביטול עסקה בשיעור הקבוע בחוק. בנוסף לדמי ביטול העסקה, יישא המזמין בעלות דמי טיפול ומשלוח במלואם.

                            ב.        לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצר דיגיטלי ו/או הניתן להקלטה, שעתוק או שכפול, כגון קורסים דיגיטליים וסדנאות דיגיטליות הנמכרים באתר.

                            ג.        במידה והתקבל מוצר פגום, אנו מתנצלים על כך מקרב לב. לצורך ביטול עסקה עקב פגם במוצר, יש לשלוח פניה באמצעות הדואר האלקטרוני כמפורט לעיל, בצירוף תמונה של המוצר הפגום, תיאור הפגם בכתב וכן מספר חשבונית. את הפניה בדואר האלקטרוני יש לבצע תוך 24 שעות מרגע קבלת המוצר.

                            ד.        רק לאחר שהמזמין יקבל אישור בדואר אלקטרוני להשבת המוצר, יהא על המזמין לשלוח את המוצר באמצעות דואר רשום, לכתובת שתימסר לו בהודעת הדואר האלקטרוני. את המוצר יש לשלוח תוך 48 שעות מקבלת האישור להשבתו בדואר אלקטרוני כאמור.

35.   החזר כספי בעת ביטול עסקה, יבוצע בכפוף לתנאים לעיל, תוך 10 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההחזר.

36.   דמי ביטול עסקה הנם בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, ובנוסף לדמי טיפול ומשלוח שלא יוחזרו בעת ביטול עסקה.

הגבלת אחריות

37.    התכנים המפורסמים באתר הנם לידע כללי בלבד. 

38.    תומר אומנסקי אינו נושא באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, להרכבם, להסברים הנלווים אליהם אודות אופי השימוש של המוצר, או לכל מצג שנעשה באתר בנוגע למוצרים או לשימוש בהם.

39. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את התקנון, הבין אותו והסכים לכלל התקנות.

40.    תומר אומנסקי או מי מטעמו, לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן לכל נזק ישיר, נזק עקיף, נזק מיוחד, נזק תוצאתי, פיצויים עונשיים או כל נזק מכל סוג ומין שהוא בגין שימוש באתר ו/או רכישת מוצר או פעילות ו/או השתתפות בפעילות ו/או שימוש במוצר – בין אם שימוש נכון ובין אם לאו, או בגין אי אספקה של מוצר או פעילות, או אספקה של מוצר או פעילות שונים מהמתואר באתר.

41.    תומר אומנסקי או מי מטעמו, לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן לכל שימוש לרעה ו/או שלא כדין ו/או במרמה שייעשה על ידי צד שלישי, באמצעי תשלום ו/או במסירת פרטי זהות ו/או במסירת פרטי התקשורת ו/או במסירת כתובות למשלוח דואר רגיל או אלקטרוני, באמצעות האתר, ולא יהיו אחראים לכל נזק הכרוך באלו.

פרטיות:

42. מפעיל האתר רשאי להשתמש במידע המופיע בטופסי ההרשמה (כולל דפי הנחיתה) על מנת להביא לידיעת הלקוח את המידע והשירותים המוצעים.

43. מידע אישי הנמסר על ידי הלקוחות למפעיל האתר לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

44. מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

45. במקרים שאינם בשליטת מפעיל האתר ו/או נובעים מכוח עליון, לא יהיה מפעיל האתר אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

נוספים:

  1. בכוונת מפעיל האתר לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותו, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר(SMS)  ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהוא עצמו יפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעיל האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.
  2. כתובתו של תומר היא ברחוב לילך 3 לוד, ישראל.
  3. לתומר שמורה הזכות להפיץ כל תוכן שיחפוץ בו בצורה חינמית, בהתאם לשיקול דעתו לגבי אופן ומועד ההפצה. המשתמש לא יזוכה בתשלום בגין הפצה חינמית מאוחרת לרכישה שביצע.
  4. האתר, השירותים, וכל הנתונים והמידע הקיים באתר הינם רכושו הבלעדי של תומר אומנסקי, ואין לראות בשימוש באתר או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני של תומר.

הדין החל וסמכות שיפוט50.    סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת בהקשר לשימוש באתר ו/או הזמנת פעילויות או מוצרים ו/או הנובעים מתקנון זה, נתונה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בעיר תל אביב ולבית משפט זה בלבד. מוסכם כי בית המשפט ידון בסכסוך ו/או במחלוקת לפי הדין הישראלי בלבד.

sweetest newsletter

הניוזלטר הכי מתוק ברשת. הרשמו עכשיו.

עקבו אחריי באינסטוש